Offentliga bad & anläggningar

Jetfloat har sedan 45 år tillbaka installerat bryggor , badflottar och plattformar för badplatser runt om i världen. Många har påträffat Jetfloat på semesterresor till Thailand och Egypten.

Flera av dessa platser tillhör världsarvet och har ibland Korall rev som inte får utsättas för kemikalier eller mekanisk påverkan. Jetfloat tillverkas av (BASF LUPOLEN 5261 Z). Denna plast används också inom sjukvården, mathantering och i vattenlednings system, mm. Viktigt är att den inte släpper ut några ämnen i naturen. Plasten är inte tillverkad av återvunnet material annan än det som återanvänds i fabriken.

Detta är något som diskuteras fram och tillbaka men viktigt för våra brukare är att det under inga omständigheter finns rester av flamskyddsmedel eller andra farliga ämnen. Lupolen 5261 Z är godkänt för mathantering av amerikanska FDA. ( Ett av de institut i världen som har de tuffaste kraven. )

Offentliga bad är liksom annan offentlig verksamhet utsatt för stora påfrestningar på material, lagar i EU som reglera säkerhet mm. Varje land och plats har sina unika svårigheter och möjligheter. En lite sjö i alperna eller en strand utanför Spanien kust kräver olika anläggningar . Jetfloat leverera till 44 länder runt om i världen och efter 45 år så har vi stor erfarenhet av olika platser. Dock så lär vi oss hele tiden att havet är inte att leka med och viktigt är att vi är ödmjuka och lär oss hela tiden.

Jetfloat är ett lego som finns i 4 färger. Blått, Sandgult, Ljusgrått och Svart. Färger som Blått och Gult är kul men också viktigt för att det syns bra vid dålig sikt. Vi talar om anläggningar som kan komma i konflikt med båttrafik. Legot gör också att vi kan skapa unika anläggningar som ger varje offentligt bad en aha upplevelse.