Entreprenad - Event

Jetfloat.nu säljer och hyr ut plattformar för diverse entreprenad arbeten. Reparation av slussar, broar och transporter av tunga maskiner över svåra vattendrag.

Fördelen med Jetfloat som är ett lego på vattnet är att vi skräddarsyr exakt storlek och bärighet efter de behov som uppstår. 350 kg / kvm i ett lager och två lager 700 kg / kvm. osv. Systemet och Jetfloat har tillverkats av den dyraste plasten LUPOLEN sedan 1973 , Vi finns representerade i 44 länder. Bilder visar arbeten i Sverige / Tyskland och Storbritannien.